REGULAMIN WILLI BOBROWA DOLINA
 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie obiektu Willa Bobrowa Dolina.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie 500zł PLN w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy Gościa.
 3. Obiekt jest przeznaczony maksymalnie dla 8 osób.
 4. Domek jest wynajmowany na doby (co najmniej na trzy doby).
 5. Doba hotelowa w Willi Bobrowa Dolina zaczyna się o godz.16 i kończy się o godz.10 ostatniego dnia pobytu. Ewentualne zmiany godzin przyjazdów lub wyjazdów Gości powinny być każdorazowo, indywidualnie uzgadniane z właścicielem Willi.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest wcześniejsza rezerwacja i opłata rezerwacyjna (zadatek w kwocie 500zł przy pobycie na 3 noce;powyżej 3 noclegów zadatek wynosi 30% ceny pobytu) uiszczenie reszty kwoty za pobyt w dniu przyjazdu, zapoznanie się i podpisanie umowy wynajmu Willi w trakcie zameldowania oraz zapoznanie się z regulaminem Willi Bobrowa Dolina.
 7. Wynajmując obiekt, Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w Willi Bobrowa Dolina i akceptuje go w całości.
 8. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Willi Bobrowa Dolina w trakcie trwania pobytu, nie jest zwracana opłata za pobyt.
 10. Zamiar przedłużenia pobytu w domku ponad okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić, co najmniej dwie doby przed dniem, w którym upływa termin wynajmu domku (warunkiem przedłużenia pobytu jest dostępność terminu).
 11. Właściciel domku uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę możliwości oraz braku innych rezerwacji.
 12. Nie opuszczenie przez Gościa domku do godz. 10 jest obciążone opłatą w wysokości 250zł.
 13. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w domku i do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. W domku mogą przebywać zwierzęta (po wcześniejszym powiadomieniu właściciela obiektu). Właściciele zwierzęcia są zobowiązani do sprzątania nieczystości
  po swoim czworonogu.Za szkody wyrządzone przez pupila odpowiada jego właściciel.

 15. Gość nie może przekazywać, podnajmować domku osobom trzecim. W obiekcie mogą przebywać tylko osoby, które zostały wskazane w rezerwacji.

 16. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami. Zabrania się zagaszania i wyrzucania niedopałków na trawę, chodnik, w krzaki.
 17. Wszelkie awarie i usterki należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi celem ich usunięcia przez właściciela.
 18. Goście Willi Bobrowa Dolina ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie, jak i uszkodzenie elementów domku oraz znajdujących się na terenie posesji jak ich utratę.
 19. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanych pomieszczeniach. Nadmierne zanieczyszczenie pomieszczeń będzie skutkowało dodatkowymi opłatami. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i skali zanieczyszczeń.
 20. Odpady komunalne, śmieci należy składować w kubłach na śmieci za domem lub w miejscu wyznaczonym przez właściciela obiektu.
 21. Zabrania się wyrzucania resztek jedzenia w krzaki, na trawę lub w okolicach domu na posesji oraz dokarmiania obcych zwierząt.
 22. W przypadku powstania szkody w domku z winy Gościa, bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.
 23. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody, bądź też o jej stwierdzeniu.
 24. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do domku z należytą starannością.W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany wkładki zamka.
 25. Właściciel Willi Bobrowa Dolina nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów należących do Gości.
 26. Przy wychodzeniu z domku należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie oraz zamknąć bądź zabezpieczyć uchylone okna.
 27. Właściciel Willi Bobrowa Dolina nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w obiekcie.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabrania się przechowywania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych tego rodzaju urządzeń. Zabrania
  się użytkowania kominka w innych celach, niż jest do tego przeznaczony np. pieczenia, grillowania w kominku
  ( w tym celu, na wyposażeniu domku jest grill, który winno się użytkować tylko na podwórku) oraz palenia śmieci itp. Ognisko można rozpalić tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 29. Właściciel obiektu może usunąć Gościa lub odmówić mu ponownego pobytu,
  jeśli Gość podczas pobytu naruszył postanowienia regulaminu, a w szczególności wyrządził szkodę mieniu stanowiącego własność właściciela domku i jak też zakłócał spokój sąsiadów lub funkcjonowanie domku.
 30. Korzystanie z hamaka przez dzieci musi się odbywać pod opieką dorosłych. Hamak nie jest huśtawką i powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy: stawać na hamaku, skakać, gwałtownie siadać, używać ostrych przedmiotów w jego obrębie. Każdorazowe wejście na hamak musi być poprzedzone sprawdzeniem jego stabilności. Maksymalne obciążenie hamaka to 200kg.
 31. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w domku, na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na wskazany adres. W przypadku braku takiego życzenia właściciel domku przetrzyma ten przedmiot przez okres 2 tygodni liczony od dnia ich znalezienia. W dalszej kolejności właściciel domku postąpi
  z przedmiotem w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zgubionych/znalezionych.
 32. W Willi zabrania się organizowania imprez, wieczorów panieńskich i kawalerskich.
 33. Wszystkie sprawy nieuregulowane w regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

 

 

Życzymy udanego i pełnego wrażeń pobytu
Ekipa Willi Bobrowa Dolina :)

Kliknij!

Zarezerwuj Willę już dziś

Duża posesja

 

Willa znajduje się na dużym terenie przynależnym do obiektu

WiFi

 

Bezpłatny Internet
na terenie obiektu

Cała Willa dla Ciebie

 

Komfort,który daje dom.

Przyroda

 

Willa znajduje się w Biebrzańskim Parku Narodowym

Zwierzaki

 

Zwierzęta odpoczywają u nas
bez dodatkowych opłat

 

WILLA BOBROWA DOLINA © 2018-2024